Menu
Close
NL | FR | EN
Menu
NL | FR | EN

Privacy policy

EYEWORKS FILM & TV DRAMA

1. Beleid inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Eyeworks vindt de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer erg belangrijk. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van de inschrijving in ons talenten-en/of publieksbestand.
Telkens als u persoonsgegevens verstrekt, zal Eyeworks ze behandelen in overeenstemming met het hier geschreven beleid en met de wettelijke verplichtingen inzake de verwerking van persoonsgegevens. U garandeert dat de gegevens die u aan Eyeworks meedeelt u toebehoren, of althans dat u toestemming heeft om ze te gebruiken en aan Eyeworks mee te delen.

2. Verwerking van persoonsgegevens

Eyeworks verzamelt of verwerkt geen gevoelige gegevens of gegevens waarvoor uw expliciete schriftelijke toestemming is vereist.
Eyeworks zal de door u verstrekte persoonsgegevens in principe enkel verwerken voor de doeleinden vermeld in deze Privacy Kennisgeving (zie verder artikel 3). Als Eyeworks uw persoonsgegevens voor andere doeleinden wenst te verwerken of ze wil doorgeven aan ondernemingen waar zij mee samenwerkt, dan zal zij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming vragen en kunt u zich ertegen verzetten.
De persoonsgegevens die Eyeworks verzamelt worden opgeslagen in een computerbestand dat in een beveiligde omgeving wordt bewaard. Alleen bepaalde personen in dienst van Eyeworks, of bepaalde personen of entiteiten waarmee Eyeworks een overeenkomst heeft gesloten, hebben toegang tot uw gegevens. Hun toegang is steeds beperkt tot de mate waarin ze die nodig hebben voor de uitoefening van hun functie of opdracht.

3. Doel van de verwerking

Eyeworks verwerkt de persoonsgegevens om met u in contact te treden, om u de producten of diensten te kunnen leveren die u hebt gevraagd of waarvoor u zich heeft geregistreerd, om u te informeren over het eigen aanbod aan producten en diensten. Het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden van derden is onderworpen aan uw expliciete toestemming welke u in volledige vrijheid kan geven of weigeren. U kunt het Eyeworks ook laten weten als u niet langer wenst op de hoogte gehouden te worden van het eigen producten-en dienstenaanbod.
Sommige diensten worden in samenwerking met een andere onderneming (bv. In The Picture) aangeboden en dragen beide merken. Wanneer u zich aanmeldt voor of gebruik maakt van dergelijke services via de website van Eyeworks, kan Eyeworks uw persoonsgegevens, die in het kader van deze gezamenlijke serviceverlening zijn verzameld, doorspelen naar de andere onderneming, die u ingeval van verwerking van uw persoonsgegevens op de hoogte zal stellen van alle doeleinden die zij bij het gebruik ervan beoogt. Op elk moment kan u de persoonsgegevens die Eyeworks over u verwerkt, inzien en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens corrigeren of verwijderen.

4. Gebruik van cookies

Tijdens uw bezoek aan deze site kunnen er zogenaamde cookies gebruikt worden. Dit zijn kleine stukjes informatie die op de harde schijf van uw computer worden geplaatst. Bij een volgend bezoek aan deze site zullen zij ervoor zorgen dat u makkelijker kunt surfen omdat u zich bijv. niet opnieuw moet aanmelden of niet opnieuw uw voorkeuren of paswoord moet ingeven.
De informatie die door deze cookies wordt verzameld, kan gebruikt worden om een persoonsprofiel op te stellen dat ervoor zorgt dat het informatieaanbod beter op uw wensen en voorkeuren is afgestemd. U hebt de mogelijkheid uw browser zodanig in te stellen dat u een bericht krijgt telkens wanneer een cookie wordt aangemaakt of dat cookies worden geweigerd. Bovendien kunt u cookies op ieder ogenblik van uw harde schijf verwijderen.

5. Update van deze privacyverklaring

Eyeworks behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te allen tijde bij te werken naar aanleiding van gewijzigde services, feedback van klanten of wijzigingen in de privacywetgeving.